Boksvereniging Appingedam gaat weer trainen!

Beste leden van Boksvereniging Appingedam,

Met de versoepeling van de regels door het Kabinet en de RIVM mogen wij, als Boksvereniging Appingedam, met inachtneming van een aantal strikte regels (geen contact, ten aller tijde 1,5 meter afstand bewaren, etc..) weer in de buitenlucht trainingen verzorgen.

Hiervoor heeft onze trainer Jan Koops een plan uitgewerkt en namens de vereniging ingediend bij de Gemeente Appingedam. Voor dit plan hebben we als vereniging goedkeuring gekregen van de gemeente. Dit plan heeft geleid tot een protocol waarin de regels staan waaronder wij weer trainingen in de buitenlucht mogen verzorgen. Dit protocol is op de site https://boksverenigingappingedam.nl/ te vinden. Aan een ieder het verzoek om dit protocol door te lezen.

Boksvereniging Appingedam heeft besloten om vanaf maandagavond 25 mei 2020 weer trainingen te geven, maar wel onder strikte voorwaarden en duidelijke regels en richtlijnen om het voor iedereen veilig te houden. De regels verplichten ons om zorgzaam te zijn met risico groepen.

Concreet houdt dit in dat de trainingen in de buitenlucht voor de jeugd- en seniorengroep weer wordt opgestart. Helaas nog niet voor de Fighting Parkinson Disease (FPD) groep.

Trainingstijden & locatie
Maandag:
Jeugd: 18.30 tot 19.30 uur | Senioren: 19.45 tot 20.45 uur

Donderdag:
Jeugd: 18.30 tot 19.30 uur | Senioren: 19.45 tot 20.45 uur

Locatie:
Schoolplein Olingertil (rechterzijde)

Hieronder nog enkele belangrijke regels:
• Houdt ten aller tijde 1,5 meter afstand!
• Meld in de appgroep dat je komt trainen
• Bij klachten blijf thuis
• Aanwijzingen van de trainer(s) opvolgen
• Maak je thuis gereed en neem eigen bokshandschoenen etc. mee

Als je komt trainen is deelname voor eigen risico en zorg je dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen die gelden bij de trainingen zoals beschreven in het protocol welke je, zoals eerder aangegeven, kan vinden op de website van Boksvereniging Appingedam.

Iedereen dient voor- tijdens en na de training een afstand van 1,5 meter van elkaar te houden.

Indien er vragen en/of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Boksvereniging Appingedam